Copyright/Disclaimer - MVC Puskas Ardooie

Copyright:
Overname van gedeeltes van teksten, scripts, afbeeldingen, delen van een pagina van deze site op het net is toegestaan mits bronvermelding en het plaatsen van een link naar deze site. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de auteur afbeeldingen of de volledige inhoud op het net, op diskette, cd-rom, dvd of welk ander medium dan ook te verspreiden.

Verwijzingen naar andere sites:
PieterC is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarmee een link vanuit deze site gemaakt wordt. Dergelijke verbinding naar andere, externe informatiebronnen wordt louter informatief gelegd en houdt geen enkel standpunt in tegenover de inhoud of het bestaan ervan. Mocht U evenwel technische problemen vaststellen of bedenkingen hebben bij de inhoud van die sites, dan kan U dat melden, wij nemen meteen maatregelen om de betreffende links aan te passen of te verwijderen.

Gebruiksvoorwaarden:
Deze website van MVC Puskas Ardooie is bestemd voor persoonlijke (privť) en niet-commerciŽle doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd welke informatie dan ook die wordt bekomen via deze website op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook commercieel te exploiteren zonder schriftelijke toestemming.

Aansprakelijkheid:
De website van MVC Puskas Ardooie is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld door Puskas. Mochten er desondanks onjuistheden in deze website staan, dan kan Puskas hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Puskas kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien zich, door het gebruik van deze site of de erin opgenomen links, bij de raadpleger schade zou voordoen van welke aard ook.

Privacy
Bij het invullen van formulieren op deze website kan het voorkomen dat uw mailadres wordt gevraagd. Dit wordt niet aan derden doorgegeven, en evenmin voor reclamedoeleinden gebruikt.

Valid HTML
Er is met grote moeite geprobeerd om alles XHTML 1.0 transitional te maken en voldoet dus volledig aan de W3C webstandaarden. Deze site werd volledig gemaakt in Microsoft Kladblok. Er zit heel veel werk in, dus respecteer de eisen van de auteur in verband met de broncode. Door rekening te houden met de webstandaarden is dit een niet-browserspecifieke site. Mocht u toch problemen ondervinden, gelieve me te contacteren.